Fjárfesting


Fjárfesting í Fiskeldi

Í milljónum króna á föstu verðlagi 2018 miðað við vísitölu neysluverðs