Vinnumarkaður eldi


Fjöldi starfandi í fiskeldi

Fjöldi skv. staðgreiðsluskrám

Fjöldi starfandi í fiskeldi

Fjöldi skv. staðgreiðsluskrám

Atvinnutekjur í fiskeldi eftir svæðum

Í milljónum króna á verðlagi ársins 2017

Hlutdeild atvinnutekna í fiskeldi af heildaratvinnutekjum eftir svæðum

Í prósentum