Fjárfesting


Fjárfesting í sjávarútvegi

Í milljörðum króna á föstu verðlagi 2018 miðað við vísitölu neysluverðs

Meðalaldur fiskiskipaflotans

Í árum