Fjárfesting


Fjármunamyndun í sjávarútvegi

Í milljörðum króna á föstu verðlagi 2019 m.v. vísitölu neysluverðs

Meðalaldur fiskiskipaflotans

Í árum