Fjármunamyndun í fiskeldi


Fjármunamyndun í fiskeldi

Í milljörðum króna á föstu verðlagi ársins 2021