Fjárfesting


Fjárfesting í fiskeldi

Í milljónum króna á föstu verðlagi 2018 miðað við vísitölu neysluverðs