Fjárfesting fiskeldi


Fjármunamyndun í fiskeldi

Í milljónum króna á föstu verðlagi 2020 m.v. vísitölu neysluverðs