Fjárfesting


Fjármunamyndun í sjávarútvegi

Í milljörðum króna á föstu verðlagi ársins 2021 m.v. vísitölu neysluverðs