Veiðigjald


Hluti af opinberum gjöldum sjávarútvegsfyrirtækja

Í milljörðum króna á verðlagi hvers árs

Heildarfjárhæð veiðigjalds

Í milljörðum króna á verðlagi hvers árs

Afkoma af þorsk- og ufsaveiðum og veiðigjald

Miðað við krónur á hvert óslægt kíló

Afli eftir tegundahópum, óslægður

Í þúsundum tonna

Veiðigjald sundurliðað niður á tegundahópa

Í milljónum króna á verðlagi hvers árs

Afli og veiðigjald þorsks

Í þúsundum tonna og í krónum á kíló

Afli og veiðigjald ýsu, ufsa og karfa

Í þúsundum tonna og í krónum á kíló

Afli og veiðigjald síld, kolmunna og makríl

Í þúsundum tonna og í krónum á kíló

Afli og veiðigjald loðnu

Í þúsundum tonna og í krónum á kíló

Heildarfárhæð veiðigjalds og fjöldi greiðenda

Í milljónum króna á verðlagi hvers árs

Fjárhæð sem frítekjumark miðast við og fjöldi sem endar með fullan afslátt

Í þúsundum króna á verðlagi hvers árs

Fjárhæð veiðigjalds sundurliðað niður á tegundahópa eftir landshlutum

Samanlögð fjárhæð 2019 til 2022, í milljónum króna

Vægi landshluta í heildarfjárhæð veiðigjalds

Eftir landshlutum

Fjöldi greiðenda veiðigjalds eftir landshlutum

Eftir landshlutum