Vinnumarkaður fiskeldi


Fjöldi launafólks í fiskeldi

Fjöldi samkvæmt staðgreiðsluskrá

Heildaratvinnutekjur í fiskeldi

Í milljörðum króna á verðlagi hvers árs og á föstu verðlagi ársins 2022 m.v. vísitölu neysluverðs

Hlutdeild launafólks og atvinnutekna í fiskeldi af heild

Miðað við staðgreiðsluskrá

Staðgreiðsluskyldar launagreiðslur á mann í fiskeldi og hagkerfinu alls

Í þúsundum króna á föstu verðlagi ársins 2022 miðað við vísitölu neysluverðs

Fjöldi launafólks í fiskeldi eftir landshlutum

Fjöldi samkvæmt staðgreiðsluskrá

Hlutdeild launafólks í fiskeldi af heildarfjölda launafólks í hverjum landshluta

Miðað við staðgreiðsluskrá

Atvinnutekjur í fiskeldi eftir landshlutum

Í milljónum króna á föstu verðlagi ársins 2022 m.v. vísitölu neysluverðs

Hlutdeild atvinnutekna í fiskeldi af heildaratvinnutekjum í hverjum landshluta

Miðað við staðgreiðsluskrá