Sjávarafurðir alls


Útflutningsverðmæti sjávarafurða og gengi krónunnar

Í milljörðum króna á verðlagi hvers árs

Útflutningsverðmæti sjávarafurða og magn

Í milljörðum króna á verðlagi hvers árs og í þúsundum tonna

Útflutningsverðmæti sjávarafurða

Breyting undirliða milli ára

Útflutningsverðmæti sjávarafurða eftir tegundaflokkun

Í milljörðum króna á verðlagi hvers árs

Útflutningur sjávarafurða eftir tegundaflokkun

Í þúsundum tonna

Útflutningsverðmæti sjávarafurða eftir svæðum

Í milljörðum króna á verðlagi hvers árs