Gjaldeyrisöflun


Hlutdeild sjávarútvegs í verðmæti vöruútflutnings

Hlutdeild sjávarafurða í verðmæti vöru- og þjónustuútflutnings

Helstu liðir útflutnings vöru og þjónustu

Í milljörðum króna á verðlagi og gengi hvers árs

Hlutdeild helstu útflutningsatvinnugreina í vinnsluvirði atvinnugreina

Helstu liðir útflutnings vöru og þjónustu, auk fiskeldis

Magnvísitala þar sem 2003 = 100