Útflutningur fiskeldi


Útflutningsverðmæti eldisafurða og gengi krónunnar

Í milljörðum króna á gengi hvers árs og á föstu gengi ársins 2022

Útflutningsverðmæti eldisafurða

Í milljörðum króna á föstu gengi ársins 2022

Útflutningur eldisafurða

Í þúsundum tonna

Stærstu viðskiptalönd með eldisafurðir undanfarin 5 ár

Í milljónum króna á föstu gengi ársins 2021

Stærstu viðskiptalönd með eldislax undanfarin 5 ár

Í milljónum króna á föstu gengi ársins 2021

Stærstu viðskiptalönd með silung undanfarin 5 ár

Í milljónum króna á föstu gengi ársins 2021

Stærstu viðskiptalönd með frjóvguð hrogn undanfarin 5 ár

Í milljónum króna á föstu gengi ársins 2021

Útflutningsverðmæti eldis- og sjávarafurða

Í milljörðum króna á föstu gengi ársins 2021

Stærstu liðir útflutnings vöru og þjónustu, auk fiskeldis

Magnvísitala þar sem 2003=100

Vægi eldisafurða í útflutningstekjum þjóðarbúsins

Miðað við verðmæti vöru- og þjónustuútflutning samanlagt.