Útflutningur


Útflutningsverðmæti eldisafurða

Í milljörðum króna á verðlagi hvers árs

Útflutningur eldisafurða

Í þúsundum tonna

Útflutningsverðmæti eldisafurða eftir svæðum

Í milljörðum króna á verðlagi hvers árs

10 stærstu viðskiptalönd í útflutningsverðmæti eldisafurða

Í milljónum króna á verðlagi hvers árs. Röðun miðast við verðmæti 2019

Útflutningsverðmæti eldis- og sjávarafurða

Í milljörðum króna á verðlagi hvers árs

Helstu liðir útflutnings vöru og þjónustu

Magnvísitala þar sem 2003=100